42,80 incl. 21% BTW = 7,43 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
81 incl. 21% BTW = 14,06 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
29,83 incl. 21% BTW = 5,18 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
52 incl. 21% BTW = 9,02 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
107 incl. 21% BTW = 18,57 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
116 incl. 21% BTW = 20,13 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
29,50 incl. 21% BTW = 5,12 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
92 incl. 21% BTW = 15,97 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
36,52 incl. 21% BTW = 6,34 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
87 incl. 21% BTW = 15,10 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
44,26 incl. 21% BTW = 7,68 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
21,72 incl. 21% BTW = 3,77 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
94 incl. 21% BTW = 16,31 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
95 incl. 21% BTW = 16,49 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
43,40 incl. 21% BTW = 7,53 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
71 incl. 21% BTW = 12,32 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
41,28 incl. 21% BTW = 7,16 €
Op voorraad >10 st.Verzending morgen om 14.00 uur
Geen verzendkosten
Pagina 1 Van 1

ACTIEREGLEMENTEN "-10% bij volgende aankopen van Itamati PowerSystem 18Volt tools"

§1 PROMOTIE-ORGANISATOR

 

1.1. De organisator van de promotiecampagne "-10% bij volgede aankopen van Itamati PowerSystem 18Volt-tools" is Rotopino.pl S.A. met hoofdkantoor in Bydgoszcz op Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz, igeregistreerd bij 13e Economische Afdeling van de rechtbank te Bydgoszcz in het Nationale Hof onder KRS-nummer: 0000300709 PL BTW Nr.: PL9532472649 BTW-nummer: NL823818123B01 met een aandelenkapitaal: 250.000,00 €- hierna de "organisator" genoemd ".

§2 REGELGEVING JURIDISCHE BEVORDERING

2.1. De wettelijke basis voor de promotie is dit Reglement, dat ook het enige document is dat de regels van de promotie definieert. De inhoud van het Reglement is beschikbaar op de website www.rotopino.nl

2.2. Deelname aan de promotie is vrijwillig.

§3 DUUR, ONDERWERP EN PLAATS VAN BEVORDERING

3.1. De plaats van promotie is de online winkel van de organisator, hierna de online winkel genoemd.

3.2. De deelnemer aan de promotie is een natuurlijke persoon die een consument is in de zin van art. 221 van de wet van 23 april 1964, het burgerlijk wetboek, dat volledige rechtsbevoegdheid heeft, de aankoop doet van een Itamati-merkproduct uit de PowerSystem 18Volt-lijn en acceptatie van deze voorschriften (hierna de Promotie-deelnemer genoemd).

3.3. De kortingscode - een individuele code zal aan de Promotie-deelnemer worden uitgegeven na aankoop van een willekeurig aantal Itamati-goederen van de PowerSystem 18Volt-lijn vanaf 02.08. 2019 tot en met 15.09.2019, die de Promotiedeelnemer recht geeft op 10% korting (in woorden: tien procent) op de prijs die geldig is op een bepaald product in de Online Winkel bij verdere aankopen in de Online Winkel.

3.4. Bestelling - een bestelling die tijdens de promotieperiode is geplaatst via de verkoop op afstand van goederen uit het aanbod van de Organisator in de online winkel. De datum die beslist over deelname aan de promotie is de datum van het sluiten van het wettelijk bindende verkoopcontract.

§4 BEVORDERINGSREGELS

4.1. Deelnemer van de promotie, die vanaf 02.08. 2019 tot 15.09.2019 zal één aankoop van een willekeurig aantal Itamati-gereedschappen uit de PowerSystem 18Volt-lijn in de online winkel ontvangt van de organisator na het voltooien van de transactie één kortingscode die recht geeft op een andere aankoop van Itamati PowerSystem 18Volt-tools met 10% korting. De organisator verkoopt de door de deelnemer geselecteerde goederen in de online winkel met een korting van 10% op de prijs op de website van de organisator. De korting is exclusief transportkosten. Een unieke kortingscode zal worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling nadat u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketinginformatie - geef uw e-mailadres zorgvuldig op bij het plaatsen van de bestelling.

4.2. De kortingscode mag door de deelnemer aan de promotie alleen worden gebruikt wanneer hij / zij binnen de periode van ontvangst gedurende 90 opeenvolgende kalenderdagen een andere, eenmalige bestelling in de online winkel plaatst. De geldigheidsduur van de kortingscode wordt gespecificeerd in de e-mail die met de code wordt verzonden. Er kan slechts één kortingscode worden gebruikt bij één bestelling.

4.3. De kortingscode wordt geïmplementeerd wanneer deze in het winkelmandje wordt ingevoerd bij het maken van de bestelling in de online winkel. De deelnemer van de promotie is verplicht om het bedrag dat de prijs vormt van de gekochte goederen, inclusief de door de Organisator verleende korting en eventuele transportkosten, te betalen via de betaalmethoden die zijn vermeld in de online winkel voorschriften.

4.4. Elke kortingscode kan slechts volledig en slechts eenmaal worden gebruikt. Na het verstrijken van de kortingscode heeft de organisator het recht om de uitvoering ervan te weigeren.

4.5. In het geval van het gebruik van de kortingscode en vervolgens op welke manier dan ook afstand te doen van de bestelling, heeft de deelnemer aan de promotie geen recht op een contant equivalent in het bedrag van de gebruikte kortingscode, noch op het recht om dezelfde kortingscode opnieuw te gebruiken.

4.6. De "-10% korting op volgende aankopen van Itamati PowerSystem 18Volt batterijgereedschappen" kan niet worden gecombineerd met andere promoties en kortingskaarten.

4.7. Klachtenprocedures met betrekking tot de goederen die in deze promotie zijn gekocht en zaken met betrekking tot de terugtrekking van het contract zijn geregeld in de voorschriften van de Online Store en in de toepasselijke wetgeving. Onder voorbehoud van deze regels, als een deelnemer van een promotie een product heeft gekocht met behulp van deze promotie na het einde, heeft hij het recht om het alleen in te ruilen voor een product met korting binnen hetzelfde model en dezelfde kleur van het product. Bij het ruilen voor een ander product is de normale prijs van toepassing, d.w.z. zonder 10% korting.

§ 5 KLACHTEN

5.1. Alle klachten en bezwaren met betrekking tot het verloop van de promotie kunnen door de deelnemers aan de promotie schriftelijk en aangetekend worden ingediend op het adres van de organisator tijdens de promotie en binnen 14 (veertien) dagen na de einddatum.

5.2. De klacht moet de voor- en achternaam van de promotiedeelnemer, zijn correspondentieadres en een beschrijving van de redenen voor de klacht bevatten. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtenafdeling van de organisator:

a. per e-mail naar het volgende e-mailadres: info@rotopino.nl

5.3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst door de organisator in behandeling genomen.

5.4. De deelnemer wordt binnen 7 (zeven) dagen per e-mail op de hoogte gebracht van de wijze waarop de klacht wordt behandeld.

5.5. Het gebruik van de klachtenprocedure sluit de rechten die voortvloeien uit algemeen toepasselijk recht niet uit.

§ 6 PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1. Als beheerder van persoonsgegevens verbindt de organisator zich ertoe de persoonsgegevens van promotiedeelnemers en alle andere door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna: "GDPR") en de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

6.2. Informatie over de regels en de reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de voorschriften voor gegevensverwerking op de website van de winkel (details).

§7 ANDERE

7.1. Deelname van de Promotie Deelnemer aan de promotie betekent acceptatie van de regels in dit reglement.

7.2. Voor zover niet gedekt door deze voorschriften, zijn de algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen (in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek, de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten) van overeenkomstige toepassing.

7.3. Alle geschillen zullen worden beslecht op basis van algemeen toepasselijk recht.