Van eenvoudige diodemodellen tot gesofisticeerde digitale toestellen, het gamma meters is echt groot. Daarom is het vinden van apparatuur niet al te moeilijk, ongeacht het doel van het gebruik van multimeters.

Kopen in Rotopino.nl
Multimeter Neo 94-001
IN STOCK
>10st.
VERZENDING
LEVERING
5 dagen
52 incl. 21% BTW = € 9,02
MM P3 Digitale Multimeter met accessoires Benning
IN STOCK
3 st.
VERZENDING
LEVERING
5 dagen
109 65 incl. 21% BTW = € 11,28
Multimeter Topex 94W105
IN STOCK
>10st.
VERZENDING
LEVERING
5 dagen
35 incl. 21% BTW = € 6,07
Multimeter Yato YT-73084
IN STOCK
>10st.
VERZENDING
LEVERING
8 dagen
48 incl. 21% BTW = € 8,33

Spanning-stroommeters - toepassingen

Spanningsmeting is vooral noodzakelijk bij alle elektrische werkzaamheden. Dit omvat de installatie en reparatie van elektrische installaties. Met spanningsmeters kunt u nagaan of de installatie goed werkt.

 

Een spanningsmeter is ook nuttig in autowerkplaatsen, hoewel zelfs een amateur-automobilist er een in zijn garage zou moeten hebben. Het toestel maakt het vooral mogelijk de plaats van de storing in het systeem op te sporen, wat zeer belangrijk is voor het opsporen van de oorzaken van storingen. In dergelijke gevallen moet een apparaat worden gekozen dat gelijkstroom kan meten, bovendien moet het mogelijk zijn metingen te verrichten zonder het apparaat vast te houden, hetgeen wordt vergemakkelijkt door een klemmenmeter.

 

Bij het gebruik van het gereedschap thuis moet met andere parameters rekening worden gehouden. Een digitale spanningsindicator moet een geschikt meetbereik hebben, dat ten minste 500V bedraagt. Dit is zeer belangrijk omdat de netspanning wisselend is, zodat een slecht gekozen apparaat beschadigd kan raken. Ook belangrijk zijn functies zoals een ohmmeter of ten minste de mogelijkheid om de continuïteit van het circuit te controleren, anders is het moeilijk zekeringen te vinden of het punt waar kortsluiting optreedt.

 

 

Basistypes van meters

De eenvoudigste variant is de diodespanningssensor, waarbij naast een bepaald symbool een LED-lampje gaat branden dat het meetresultaat aangeeft. Een dergelijk apparaat wordt hoofdzakelijk gebruikt in de mechanica, het werkt niet voor wisselstroom. De prijs is echter zeer betaalbaar, en dus is het een goede keuze als u minimalistische en precieze eisen stelt.

 

Een meter kan echter een veel uitgebreidere vorm aannemen en meer parameters testen dan alleen spanning. Behalve gelijk- of wisselspanning en -stroom kan een multimeter ook weerstand, frequentie, capaciteit, temperatuur controleren, transistors testen en nog veel meer. Naarmate het toestel geavanceerder wordt, neemt het aantal gebruiksmogelijkheden toe, maar ook de prijs. Toch is het een apparaat dat je voor jaren koopt, dus soms is het de moeite waard om naar complexere multimeters te kijken.

 

Multimeter opties

Een digitale multimeter maakt gebruik van een display, maar bij verschillende toestellen kan de mate van verfijning van de op het display gepresenteerde informatie variëren. Bij veel modellen kunt u niet alleen het resultaat van de meting te weten komen, maar ook een grafiek zien met de veranderende parameters in de tijd. In meer geavanceerde meters zijn er ook functies voor het berekenen van het gemiddelde van metingen of voor het registreren ervan. Bovendien geven de fabrikanten informatie over de nauwkeurigheid van de gegeven resultaten, zodat u kunt kiezen uit toestellen met een verschillende mate van nauwkeurigheid.

 

Een universele digitale meter kan ook verschillende methoden hebben om de schaal te selecteren. Bij sommige apparaten gebeurt dit automatisch, wat een groot gemak is voor amateurs die net aan hun avontuur met elektronica beginnen. Handmatige selectie werkt geweldig als het bewust wordt gebruikt, maar als het verkeerd wordt gebruikt, kan de hele meter worden beschadigd. Er zij echter op gewezen dat bij apparaten die automatisch werken, het onderdeel dat verantwoordelijk is voor de keuze van de weegschaal na verloop van tijd defect kan raken, in welk geval een nieuw apparaat zal moeten worden aangeschaft.

 

Zoals bij elk gereedschap speelt ook bij multimeters veiligheid een belangrijke rol. Daarom is in het toestel een zekering ingebouwd voor het geval de meetschaal wordt overschreden. Er zijn ook verschillende niveaus van overspanningsbeveiliging. De schaal wordt uitgedrukt in vier CAT-niveaus. Hoe hoger de graad, hoe groter het meetbereik van het toestel.

 

Aanvullende kenmerken van spanningsmeters

Er zijn verschillende extra opties die op individuele meters kunnen worden gevonden:

 

  • True RMS - dit betekent dat er echte metingen worden verricht. U krijgt informatie over zowel sinus- als niet-sinusgolfvormen van spanningen.
  • SEL - deze functie stelt de meter in staat om te schakelen tussen gelijkstroom- (DC) en wisselstroommetingen (AC), waardoor het bereik van de functionaliteit van het apparaat sterk wordt uitgebreid.
  • V.F.C. - wordt gebruikt om de PWM-frequentie (Pulsbreedtemodulatie) uit te filteren, waardoor het mogelijk is nauwkeurigere metingen bij lagere frequenties uit te voeren.
  • Diode test mode - maakt het mogelijk defecte diodes te vinden, die onder andere worden gebruikt in veel voedingsapparaten.
* Verplichte velden
Voeg een opmerking toe